Çözeltiden Üfleme Yöntemiyle Doğal Özütlü Antibakteriyel Yara Örtülerinin Üretimi


CANBAY GÖKÇE E., AKGÜL Y. , KILIÇ A.

2. ULUSLARARASI LİF ve POLİMERARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, 27 - 28 Nisan 2017