Coating of AISI 8620 steel by plasma spraying and characterization of coating


Creative Commons License

Kaya Y. , Akturkoglu F., Kahraman N.

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.33, ss.1111-1122, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

  • Cilt numarası: 33
  • Basım Tarihi: 2018
  • Doi Numarası: 10.17341/gazimmfd.416410
  • Dergi Adı: JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY
  • Sayfa Sayıları: ss.1111-1122

Özet

Bu çalışmada, sementasyon işlemi görmüş AISI 8620 çelik malzemenin aşınan yüzeyleri farklı kimyasal içeriğe sahip tozlarla, plazma püskürtme yöntemiyle kaplanarak tekrar kullanıma uygun hale getirilmesi amaçlanmıştır. Kaplamaların servis şartlarındaki aşınma dayanımlarını belirlemek için aşınma testi, kaplama tabakası ve arayüzeylerin karakterizasyonu için sertlik testi yapılmıştır. Ayrıca kaplama numuneleri üzerinde arayüzey özelliklerini belirlemek için, taramalı elektron mikroskobu (SEM/EDS) çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Yapılan sertlik ölçümleri sonucunda; en fazla yüzey sertliğine sahip kaplamanın 72FNS kaplaması olduğu tespit edilmiştir. Aşınma testleri sonucunda en yüksek aşınma direncinin CRC-106 kaplamasından elde edildiği ve onu sırasıyla 68 F-NS-1, 72F-NS AMDRY 962 kaplamaları takip ettiği bulunmuştur. SEM/EDS incelemeleri sonucunda kaplama tabakalarının lamelli olduğu ve kaplama tabakası ile arayüzeyde oksitlerin oluştuğu gözlenmiştir. 
The worn surfaces of AISI 8620 material were prepared before coating and then they were coated by coating plasma spraying method using various powders of different chemical compositions. By doing so, they were made ready for use. Initially, surface roughness values of the coated test specimens were determined. Under service conditions, wear test was done to define the coatings' wear resistance, hardness test was done for the characterisation of coating layer and their interfaces. Tensile test was also carried out to define the adhesion strength of the interface. Also, SEM/EDS tests were done to define their interface properties. The highest hardness was measured for 72F-NS coating. The results revealed that CRC-106 coating led to highest wear resistance and this is followed by 68 F-NS-1, 72F-NS and AMDRY 962 coatings. Finally, the result of SEM/EDS examinations showed the formation of oxides within the coating layer and coating interface.