İlkokul Öğrencileri ve Annelerinin Ağız ve Diş Sağlığı Konusundaki Bilgi ve Uygulamalarının İncelenmesi


Creative Commons License

Özyürek A. , Çinar M., Yavuz N. F. , Bektaş M., Çetin A.

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.30, ss.43-57, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 30
  • Basım Tarihi: 2015
  • Dergi Adı: Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.43-57

Özet

Diş çürükleri ve periodontal hastalıklar, Dünya’nın birçok ülkesinde önemli halk sağlığı problemlerindendir. Bu nedenle, ağız ve diş sağlığının korunması, çocukluk döneminden itibaren öncelikli olarak üzerinde durulması gereken bir konudur.  Diğer birçok alışkanlık gibi, ağız-diş sağlığının korunması ile ilgili tedbirlerin erken yaşlardan itibaren kazanılmasında da anne babanın model olmasının önemli bir yeri vardır. Bu nedenle bu çalışmada, ilkokul öğrencileri ile annelerinin ağız ve diş sağlığı konusundaki bilgi ve uygulamalarının incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada, iki farklı ilkokulda 2. ve 3.sınıfa devam eden 100 öğrenci ile bu öğrencilerin anneleri (n=92) çalışma grubunu oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında, araştırmacılar tarafından geliştirilen anket formu kullanılmıştır. Anket formunda ağız ve diş sağlığı konusundaki bilgilerin ve ağız-diş bakımı konusundaki uygulamaların sorgulandığı sorular yer almıştır. Anket öğrencilere sınıf ortamında, annelere ise toplantı odasında küçük gruplar halinde uygulanmıştır. Veriler bilgisayar ortamına girilmiş ve verilerin analizinde yüzde ve frekans dağılımından yararlanılmıştır. Sonuç olarak; ilkokul öğrencileri ve annelerinin ağız diş sağlığı konusundaki bilgilerinin yeterli olmadığı belirlenmiştir. Anne ve çocukların ağız diş sağlığı konusunda bildikleri ile uygulamalarının birbirine yakın olduğu görülmüştür. Elde edilen bulgular ve literatür bilgileri ışığında anne babalara, özellikle çocuklara mümkün olan en erken yıldan itibaren ağız ve diş sağlığı eğitimi verilmesinin önemi tartışılmıştır.