Ülkemizde Coğrafi Bilgi Sisteminin Sağlık Alanında Kullanımı


TOPAN A., ÖZTÜRK Ö. , TOPAN H.

Adnan Menderes Üniversitesi I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017