Vineland Sosyal-Duygusal Erken Çocukluk Ölçeği’nin (VSDEÇÖ) Türkçe Uyarlaması: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması


CEYLAN Ş. , GÖZÜN KAHRAMAN Ö. , ÜLKER P., KILINÇ N.

II. Uluslararası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi, 29 Mart - 01 Nisan 2018