YÖNETSEL AMAÇLAR BAĞLAMINDA STRATEJİSTLERİN ETİK SORUMLULUKLARI


KARAKAYA A. , ŞEKER ÖNER E.

Econder I. International Economics, Business and Social Sciences Congress, 18 - 20 Ekim 2019