Piyasa farklılıklarının ve küresel finansal krizin sermaye yapısı ve borcun vadesi üzerindeki rolü: Birleşik Krallık örneği


Creative Commons License

Tekin H.

EEFS 2018 17th Annual Conference, London, İngiltere, 21 - 24 Haziran 2018

  • Basıldığı Şehir: London
  • Basıldığı Ülke: İngiltere

Özet

Kurumsal ortamlar ve finansal krizler, kurumsal sermaye yapısının ve borç vadesinin önemli faktörleridir. Statik analizlerle ilgili olarak Birleşik Ana pazardan (MAIN) ve nispeten düzenlenmemiş Alternatif Yatırım pazarından (AIM) 966 firmadan oluşan bir örneklem için, (i) iflas maliyetlerinin ve acente maliyetlerinin sermaye yapısı üzerindeki olumsuz etkisi ile birlikte, asimetrik bilginin hem sermaye yapısı hem de borç vadesi üzerindeki olumsuz etkisi, finansal piyasalarda artan belirsizlik nedeniyle finansal kriz sonrasında yükselmektedir. Dinamik analizler göz önünde bulundurulduğunda, (ii) AIM firmaları sermaye yapısı ve borçlanma vade uyum hızlarını GFC'den önce ANA firmalara göre daha hızlı ayarlıyorlar, ancak (iii) ANA firmalar sermaye yapısı uyum hızlarını GFC'den sonra AIM firmalarından daha fazla artırıyorlar. Bunun yanı sıra, (iv) ANA firmalar borçlanma vade uyum hızlarını artırmakta, AIM firmaları ana firmalara göre dış finansmana erişimde daha fazla zorluk yaşadıkları için borç vade ayarlamalarını düşürmektedir.

Institutional settings and financial crises are considerable factors of corporate capital structure and debt maturity. For a sample of 966 firms from the regulated Main market (MAIN) and relatively unregulated Alternative Investment market (AIM) in the UK, regarding static analyses we find that (i) while the negative impact of bankruptcy costs and agency costs on capital structure, the asymmetric information’s negative effect on both capital structure and debt maturity raises after the financial crisis due to rising uncertainty in financial markets. Considering dynamic analyses, (ii) AIM firms adjust their adjustment speeds of capital structure and debt maturity faster than MAIN firms before the GFC but, (iii) MAIN firms increase their adjustment speed of capital structure more than AIM firms after the GFC. Besides that, (iv) MAIN firms increase their adjustment speeds of debt maturity, AIM firms decrease their debt maturity adjustments due to having more difficulties on accessing external finance than MAIN firms.