33 GHz’de Bina içi Laboratuvar Ortamında Geniş Ölçekli Yol Kaybı Modelinin Analizi


ŞEKER C. , GÜNEŞER M. T.

27. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, 24-26 Nisan 2019, 24 - 26 Nisan 2019