Üniversite Öğrencilerinin Kolayda Malları Satın AlmaKararlarında Menşe Ülke Etkisi ve Tüketici Etnosentrizminin Rolü: Karabük Üniversitesi Örneği


GÜRBÜZ A. , GÖKERİK M. , GÖKTAŞ F.

3rd SCF International Conference on Economics and Social Impacts of Globalization, 5 - 07 Ekim 2017