Karabük Pikinden Küresel Grafitli Dökme Demir Üretiminde Etkili Parametreler,


ÇETİN M. , HASIRCI H.

11. Uluslar arası Metalurji ve Malzeme Kongresi, 28 - 30 Eylül 2002