Dışavurumcu Sanat terapisinde Sanat Nesnesi Olarak Mail Art (Posta Sanatı) Uygulamaları


ÇELİKBAŞ E.

II. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Kongresi, 4 - 06 Ekim 2019, ss.252-260

  • Sayfa Sayıları: ss.252-260