Örgütsel öğrenme ve iş analitiği ilişkisi, kavramsal bir değerlendirme


TAN F. Z. , Girgin M., Ömer Ceyhun A.

Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi, 11 - 13 Mayıs 2018