Portrait Miniatures in Qajar Era (1779-1925)


Uzun T.

TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF HISTORY CULTURE AND ART RESEARCH, cilt.8, ss.526-535, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

  • Cilt numarası: 8 Konu: 4
  • Basım Tarihi: 2019
  • Doi Numarası: 10.7596/taksad.v8i4.2378
  • Dergi Adı: TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF HISTORY CULTURE AND ART RESEARCH
  • Sayfa Sayıları: ss.526-535

Özet

Avrupa saraylarında hükümdarların minyatür portrelerinin saraylılar ve soylular tarafından yakaya ya daboyuna asılması hükümdara bağlılığın bir ifadesi olarak bilinmektedir. 16. Yüzyılda İngiliz ve Fransızsaraylarında popüler olan bu âdet, zaman içerisinde yaygınlaşmış ve farklı amaçlarla kullanılmıştır. 19.yüzyılın başından itibaren İran ve Osmanlı gibi Müslüman doğulu ülkelerin hükümdarları, batılı bu âdetibenimseyerek, üst düzey memurlara ve devlet yetkililerine bir nişan olarak dağıtmıştır. Bu çalışmada 19.yüzyılda İran’da Kaçar hükümdarlarının portreli nişanları ele alınmış, konu üslup ve ikonografik açıdandeğerlendirilip, çevre kültürler ile bağlantıları tartışılmıştır.
 
Çalışmanın ilk bölümünde Minyatür portrelerle ilgili İngiltere’de Tudor hanedanlığı dönemine ait erkenörneklere yer verilmiştir. Daha sonra Kaçarlar döneminde Feth Ali Şah, Muhammed Şah ve Nasreddin Şahdönemleri ile ilgili örnekler incelenmiş ve bu portrelerin ayırt edici özelliklerinin neler olduğu analizedilmiştir
It has been known that hanging up the miniature portraits of the rulers on the neck or attaching them tothe collar has been an expression of obedience to the ruler for the aristocrats or court members. In 16
th
 Century, this tradition was popular at English and French courts. Later it expanded and was used fordifferent purposes. At the beginning of the 19
th
 Century, rulers of Eastern Muslim states such as Qajars inIran and the Ottomans adopted this western tradition, and they delivered these miniature portraits as anorder for state officials and upper classes personalities. In this article, we have dealt with portraited ordersof Qajar rulers of Iran in 19
th
 century. They have been evaluated according to subject, style and iconography.Finally, we have discussed their relations with surrounding cultures.In the first part of the study, early examples of the Tudor dynasty in England are presented. Afterwards,examples of Feth Ali Shah, Muhammed Shah and Nasreddin Shah periods were examined and thedistinguishing features of these portraits were analyzed.