ENERJİ POLİTİKALARI KAPSAMINDA AZERBAYCAN-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ


KESGİNGÖZ H. , TUNÇBİLEK M. M.

1. Milletlerarası Türkiye-Azerbaycan Münasebetleri Sempozyumu, 12 - 14 Mayıs 2016