Girişimcilik Sürecinin Kritik Bir Bileşeni Olarak İşin Terk edilmesi: Girişimsel Çıkış ve Beşeri Sermaye Bileşenlerinin Girişimsel Çıkışa Etkisi


UYGUN R. , Hamarat B.

23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Muğla, Türkiye, 14 - 16 Mayıs 2015, cilt.1, ss.299-305

  • Cilt numarası: 1
  • Basıldığı Şehir: Muğla
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.299-305

Özet

Literatürde yer alan girişimcilik araştırmalarında genel olarak girişimcilerin, nasıl ve niçin bu kariyeri tercih ettikleri, işletmelerini hangi yol ve yöntemlerle kurdukları, girişimcilerin sahip oldukları bireysel özgeçmiş ve kişilik özellikleri araştırılmakla birlikte çok az çalışma işletmenin kapatılmasına odaklanmıştır. Bu çalışmalarda ise işletmenin kapatılması ya da iş terki, başarısızlık ya da iflas gibi olusuzluk çağrıştıran kavramlarla ifade edilmiş ve analizler, işletme ya da populasyon düzeylerinde gerçekleştirilmiş, iş terki makro kavram ve değişkenlerle ilişkilendirilmiştir. Girişimci seviyesinde iş terkinin araştırıldığı ve analiz edildiği araştırmalar çok az sayıdadır. Girişimci açısından iş terki mutlaka başarısızlık ya da iflas olmamaktadır. Girişimsel çıkış olarak nitelendirilen bu durum, işletmenin kapatılmasını, tasfiyesini ya da devren satılmasını içerebileceği gibi girişimcinin kariyerini sonlandırmasını da kapsayabilmektedir. Çalışmada başarısızlık ya da iflas etme ile girişimsel çıkış konseptleri arasında ayrıma gidilerek iş terkine yönelik analiz ve değerlendirmeler, girişimci seviyesinde gerçekleştirilmiştir. Girişimcilerin, girişimsel çıkış performansları, sahip oldukları beşeri sermaye altyapıları dikkate alınarak analiz edilmiştir. Çalışma bu kapsamda tasarlanarak girişimcilerin beşeri sermaye birikimleri ile girişimsel çıkış performansları arasındaki ilişki incelenmiştir.