Tıbbi Sekretelerde Kurumsal Öğrenme ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi: Karabük İli Örneği


TAN F. Z. , DORUKBAŞI N. , SÜRÜL S.

1. Uluslararası Gevher Nesibe Sağlık Hizmetleri Kongresi, 4 - 06 Mayıs 2018