Katılım 30 Endeksinin Zamanla Değişen Beta Riski


Güçlü F.

Business Organization Research Conference, Karabük, Türkiye, 12 - 14 Eylül 2018, ss.323-324

  • Basıldığı Şehir: Karabük
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.323-324

Özet

İslami hisse senedi endeksleri, geleneksel hisse senedi piyasalarında işlem gören hisse senetlerinin faaliyet alanı ve borçluluk durumuna ilişkin çeşitli filtreleme ölçütlerine tabi tutulduğu, söz konusu filtreleme ölçütlerine uygun olan hisse senetlerinden oluşan hisse senedi endeksleridir. Tüm dünyada, çeşitli endeks sağlayıcıları tarafından küresel, bölgesel ve ülke çapında yayınlanan pek çok İslami hisse senedi endeksi bulunmaktadır. Türkiye için Dow Jones ve MSCI tarafından daha önceki yıllarda yayınlanmış İslami hisse senedi endeksleri bulunsa da Türk menşeli ilk İslami hisse senedi endeksi, Bizim Menkul Değerler A.Ş. tarafından 2011 yılında yayınlanan Katılım 30 Endeksidir. Katılım 30 endeksi, Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetlerinin arasından filtreleme kriterlerine uygun olduğu belirlenen 30 adet hisse senedinden oluşmaktadır. Sermaye Varlıkları Fiyatlama Modeli (SVFM), sistematik risk ölçüsü beta katsayısının, ele alınan örneklem dönemleri için sabit olduğunu varsaymaktadır. Ancak yapılan çalışmalar, beta katsayısının sabit olmadığını ve zamanla değiştiğini göstermektedir. Zira piyasa dinamikleri yatırımların risklerini etkilemekte, sistematik riskin SVFM’de varsayıldığı gibi sabit olarak ele alınması sistematik riskte yaşanan değişmeleri açıklamada yeterli olmamaktadır. Bu bağlamda çalışmada, Katılım 30 endeksinin zamanla değişen beta katsayıları hesaplanarak sistematik riskinin BIST100 endeksi ile karşılaştırılması amaçlanmıştır. Zamanla değişen beta katsayıları, çok değişkenli GARCH modellerden Diyagonal BEKK GARCH modeli (DBEKK-GARCH) kullanılarak hesaplanmıştır. Çalışmada 07.01.2011-31.07.2018 dönemine için Katılım 30 endeksi ve Bist100 endeksine ait günlük kapanış değerleri kullanılmıştır. Analizler, günlük kapanış değerleri kullanılarak oluşturulan getiri serileri üzerinden gerçekleştirilmiştir. Risksiz faiz oranı olarak ise 2 yıllık gösterge tahvil faizi kullanılmıştır.

Islamic stock indices are consisting of stocks that are subject to various filtering criteria related to the field of activity and indebtedness of stocks traded on conventional stock markets. There are many Islamic stock indexes which are established globally, regionally and countrywide by various index providers all over the World. Although Islamic stock indices have been published in previous years for Turkish stock market by Dow Jones and MSCI, first Turkish origin Islamic stock index is Participation 30 Index which was published by BMD Securities Inc. in 2011. The Participation 30 index consists of 30 stocks that are determined to meet the filtering criteria among the stocks traded on Borsa Istanbul. The Capital Asset Pricing Model (CAPM) assumes that the systematic risk measure beta coefficient is constant for the sample periods covered. However, previous studies show that beta coefficient is not constant and varies over time. Because market dynamics affect the risks of investments and constant systematic risk assumption is not sufficient to explain changes in systematic risk. In this context, the purpose of the study is to compare the systematic risk of the Participation 30 index with BIST100 by calculating the time-varying beta coefficients of the Participation 30 index. The time-varying beta coefficients were calculated using diagonal BEKK GARCH model (DBEKK-GARCH) which is a form of multivariate GARCH models. Sample is consisting the daily closing values of the Participation 30 and BIST100 indices covering the period from January 07, 2011 to July 31, 2011. Analyzes were performed using the return series which generated from the daily closing values. 2-year benchmark bond yield is taken proxy for the risk-free rate.