Bazı Flavonoid Türevlerinin Tavuk Karaciğerinden Saflaştırılan Sitozolik Tioredoksin Redüktaz Enzimi Üzerine İn Vitro Etkileri


KUZU M.

5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi,Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, 30 Mart - 02 Nisan 2017