Firma riski ve Covid-19: Birleşik Krallıktaki havayolu yolcu taşımacılığı örneği


Tekin H.

7. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi, Zonguldak, Türkiye, 23 - 25 Ekim 2020, ss.26

  • Basıldığı Şehir: Zonguldak
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.26

Özet

Birleşik Krallık, Çin ve ABD’nin ardından dünyanın üçüncü büyük havacılık pazarını oluşturmaktadır. Hava taşımacılığı Birleşik Krallık (BK)’taki ekonomik faaliyetlerin kilit unsurlarından biridir. Brexit sonrası Covid-19 salgını BK’de turizm endüstrisini özellikle de hava yolcu taşımacılığı sektörünü derinden etkilemektedir. Bu çalışma Covid-19’un BK’daki havayolu yolcu taşımacılığı sektörü üzerindeki etkilerini incelemektedir ve son bir yılın farklı dönemlerine göre haftalık firma riski verilerine göre birim kök testi yaparak koronavirüs pandemisinin seyrinin firma riski üzerindeki etkisinin durağan olup olmadığını araştırmaktadır. Bu çalışmada kullanılan veri seti uluslararası bir veri sağlayıcısı olan Bureau van Dijk’in BK’deki işletmeler için finansal ve firma verileri sunan FAME’den alınmıştır. Buna göre BK’deki havayolu yolcu taşımacılığı firmalarının koronavirüs pandemisiyle risk derecelerinin nasıl bir trend izlediği 15 Ağustos 2019-15 Ağustos 2020 tarihlerini kapsayacak şekilde haftalık verilerle analiz edilmiştir. Covid-19 BK’deki havayolu yolcu firmalarını derinden etkilemektedir. Firmaların risk seviyeleri de pandemi sürecinde durağanlıktan çıkmıştır. Ekonomideki belirsizliğin sürmesi ve ticari döngünün de yavaşlamasıyla firmalar daha yüksek bir riskle karşılaşmaktadır. Firma riskindeki durağan olmayan bu durumun ise daha ne kadar devam edeceği belirsizliğini korumaktadır. Halihazırda pandemide yaşanan ikinci dalga ve tam olarak neticelenemeyen aşı çalışmalarının da bu belirsiz durumun daha uzun bir müddet etkisini devam ettirmesi beklenmektedir.

The UK is the world's third largest aviation market after China and the USA. Air transport is one of the key elements of economic activities in the United Kingdom (UK). Post-Brexit Covid-19 outbreak deeply affects the tourism industry in the UK, especially the air passenger transport industry. This study examines the effects of Covid-19 on the airline passenger transportation sector in the UK and investigates whether the effect of the course of the coronavirus pandemic on the company risk is stable by performing a unit root test according to the weekly company risk data according to different periods of the last year. The data set used in this study is taken from Bureau van Dijk, an international data provider, FAME, which provides financial and company data for businesses in the UK. Accordingly, the trend of the risk ratings of the airline passenger transportation companies in the UK with the coronavirus pandemic has been analyzed with weekly data covering the dates of 15 August 2019 - 15 August 2020. Covid-19 deeply affects airline passenger companies in the UK. The risk levels of the firms have also become stagnant during the pandemic process. Firms face a higher risk as the uncertainty in the economy continues and the commercial cycle slows down. It remains uncertain how long this unstable situation in firm risk will continue. It is expected that the second wave of the pandemic and vaccination studies that have not been fully concluded are expected to continue the effect of this uncertain situation for a longer period of time.