Psikolojik Sözleşme İhlallerinin Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkileri: Akademisyenler Üzerinde Bir Çalışma


GÖKTAŞ KULUALP H. , karadağ d.

Business and Organization Research Conference, 12 - 14 Eylül 2018