بررسی اثرات نامتقارن رشد اقتصادی بر قیمت مسکن در ایران؛ رویکرد ARDL غیرخطی


Karimi M. S. , KARAMELİKLİ H. , Heidarian M.

فصلنامه علمی-پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری, cilt.7, ss.41-60, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

  • Cilt numarası: 7 Konu: 28
  • Basım Tarihi: 2019
  • Doi Numarası: 10.1007/s11356-019-06710-w
  • Dergi Adı: فصلنامه علمی-پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری
  • Sayfa Sayıları: ss.41-60