Türkiye de Okuma Faaliyetleri ve Kitap Okuma Takibine Yönelik Web Tabanlı Bir Sistem Önerisi


KIRMACI Ö., BAYRAKTAR C.

Akademik Bilişim 2014, Mersin, Türkiye, 5 - 07 Şubat 2014, ss.605-612

  • Basıldığı Şehir: Mersin
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.605-612

Özet

Bilgisayar ve internet teknolojilerinin gelişimi endüstri alanında olduğu gibi toplumsal, kültürel ve eğitim alanlarında da hissedilmektedir. Özellikle internet altyapısının güçlenmesi ve web teknolojilerinin artması ile eğitimin web ortamına entegrasyonu süreci hızlanmıştır. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki öğrenmenin önemli bir kısmı okuma ile gerçekleşmektedir (Okur, 2007; Arıcan, 2010; M.E.B, 2012) Teknolojik gelişmelerde de okumayı destekleyici programların geliştirilmemesi düşünülemez. Okumanın daha etkili gerçekleştirilmesi ve kolaylık sağlanması için çeşitli okuma araçları (kindle, ipad, nook ) geliştirilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) gibi Türkiye’deki eğitim ve bilime yön veren iki kurumun projelerindeki yönelimler gösteriyor ki Türkiye’deki okuma eylemi de dijital ortama doğru kaymaktadır. Bu gelişmelere paralel olarak Milli Eğitim bünyesinde ki öğrencilerimizin okuma faaliyetlerinin takibinin yapılacağı bir web tabanlı yazılım ihtiyacı gün geçtikçe ortaya çıkmaktadır. Bu yazıda, ilköğretim düzeyinden başlamak üzere okuma becerilerinin takibine ve geliştirilmesine yardımcı olarak kullanılmak üzere okullarımızdaki kitap okuma etkinliklerini takip ve değerlendirilmesini yapmak, öğrencilerimizin okuma ve dil becerilerini arttırmaya yönelik web tabanlı bir sistem önerisi sunulmuştur.

 With the development of Computer and Internet Technologies, we see the effect not only in industry but also in culture and education. Especially during the last decades, the developments in web Technologies and the spread of internet connection have accelerated the integration of education into web platform. Researches reveal the importance of reading activities in learning progress. Hence, development of software for supporting and improving reading capabilities is required. Recently, various products such as kindle, ipad, nook which are used for more effective and effortless reading have been invented. The Projects of educational institutions such as Ministry of National Education and the Scientific and Technological Research Council of Turkey show that Reading activities in Turkey are shifting toward into digital platform. These developments show the importance of a web platform that follows reading activities of students in National Educational System. This paper proposes the development of a web based platform that will be used to follow and improve reading comprehension and assessment of reading activities of primary school students.