Toz Metalurjisi Yöntemi İle Üretilen Al SiCp Kompozitlerin Difüzyon Kaynak Kabiliyetlerinin İncelenmesi


KÜÇÜKKARA H., ACARER M., AHLATCI H. , TÜREN Y.

Uluslararası ileri Teknolojiler Sempozyumu (IATS’09), 13 - 15 Mayıs 2009