Mıcrostructure Investigation Of Mıcro Alloy Boron Added 304 Staınless Steel Joıned By Gas metal Arc Weldıng Technique


ÇARBOĞA C., KURT B., DAL S., DEMİR B.

Malzeme Bilimi ve Teknolojisi Konferansı Kapadokya (IMSTEC’16), 6-8 Nisan 2016, Nevşehir, Türkiye, 6 - 08 Nisan 2016