Isıl İşlemin GGG70 Vagon Tampon Malzemesinin Sünekliğine Etkisi


DEMİR B. , ELİTAŞ M. , DİNCEL Ö. , ÇARBOĞA C., ESENKAR A.

Malzeme Bilimi ve Teknolojisi Konferansı, Kapadokya (IMSTEC’16), 6 - 08 Nisan 2016