Endüstriyel Atıkların Pirolizinde Parametrelerin Taguchi Ortogonal Dizaynıile Optimizasyonu


KÖKTEN E. S. , ÖZBAY G., ÖZÇİFÇİ A.

4th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science, 3 - 05 Kasım 2016