Muğla Bölgesinde Üretilen Ballarda Antibiyotik Kalıntılarının Araştırılması


BAĞCI H., YAVUZ H., ÖZDEMİR M.

6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 19 Aralık 2019 - 21 Aralık 2029