Katmanlı Sandviç Yapılarda Çekirdek Olarak Kullanılan PVC Köpük Malzemenin Yapının Ezilme Davranışına Olan Etkisinin İncelenmesi


ZURNACI E., GÖKKAYA H.

Engineers of Future International Student Symposium (EFIS’xx18), 7 - 09 Haziran 2018