Şeyh Abdülganî en-Nablusî en-Nablusî’xxnin Mevlevîlik Müdafaası: el-Ukûdü’xxl-Lü’xxlüiyye fî Tarîki’xxs-Sâdeti’xxl-Mevleviyye Adlı Eseri


KAVAK A.

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, ss.1125-1151, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2016
  • Dergi Adı: Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.1125-1151