MİG MAG Tekniği İle Birleştirilen Bor Katkılı 205 Manganlı Çeliğin Mikroyapı Özelliklerinin Araştırılması 6 8 Nisan 2016 Nevşehir Türkiye


ÇARBOĞA C., KURT B., DAL S., DEMİR B.

Malzeme Bilimi ve Teknolojisi Konferansı Kapadokya (IMSTEC’16), 06 Nisan 2016