Küresel finansal kriz, kurumsal yönetim ve temettü politikası: Uluslararası kanıt


Creative Commons License

Tekin H.

BAFA 2018 Annual Conference with Doctoral Masterclasses, London, İngiltere, 9 - 11 Nisan 2018

  • Basıldığı Şehir: London
  • Basıldığı Ülke: İngiltere

Özet

2007-2009 küresel mali krizinin (GFC) acente sorunları ve temettü ödemesi üzerindeki uzun vadeli etkisinin uluslararası kanıtlara göre altını çiziyoruz. GFC'ye göre, yüksek büyüme gösteren firmaların artan temettü ödemeleri nedeniyle sinyal verme hipotezinin açıklayıcı gücü artar. Özellikle, güçlü yönetişim ülkelerindeki firmalar, GFC'den önce, zayıf yönetişim ülkelerindeki firmalardan daha düşük nakit dağıtmaktadır; GFC'den sonra tersidir. Bu nedenle, temettüler sırasıyla kriz öncesi ve sonrası dönemler için ikame ve sonuçtur. Bununla birlikte, şirketlere kaliteli yasal rejim güçleri, temettü ikame modeline uygun olarak GFC'den önce ve sonra daha düşük bir temettü ödemektedir. Özetle, temettü politikası kurumsal ortamlara ve zamana göre farklılık gösterir, bu nedenle ödeme politikası çözülmemiş bir bulmaca olarak kalır.

We underline the long-term effect of the global financial crisis 2007-2009 (GFC) on agency problems and dividend payout by the international evidence. By the GFC, the explanatory power of signalling hypothesis increase due to raised dividend payments of high growth firms. Specifically, firms in strong governance countries disgorge lower cash than those in weak governance countries do before the GFC; it is inverse after the GFC. Therefore, dividends are substitute and outcome for the pre- and post-crisis periods, respectively. However, quality legal regime forces to firms pay a lower dividend before and after the GFC that is in line with substitute model of the dividend. To sum, dividend policy differs across institutional settings and time, so the payout policy remains an unsolved puzzle.