FarklıDemonte Tipi Bağlantı Elemanları KullanılmışT-Tipi Mobilya Birleştirmelerinin Diyagonal Basma ve Çekme Kuvveti Kapasitelerinin Belirlenmesi


YILDIRIM M. N. , KARAMAN A.

2. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar ve Yenilikçi Teknolojiler Sempozyumu(ISMIST 2018), 19 - 21 Ekim 2018