RADİKAL SİSTEKTOMİ SONRASI GENEL SAĞKALIMI ETKİLEYEN FAKTÖRLER


BARAN Ö. , AYKAÇ A. , ALTUĞ M. U.

14. Üroonkoloji Kongresi, 6 - 10 Ekim 2019