 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Kliniğinin parotis tümörlerine yaklaşımı.


Yılmaz O.

PAROTİS BEZİ TÜMÖRLERİ VE FONKSİYONEL LARENJEKTOMİLER ENTERNASYONEL SİMPOZYUMU. , Ankara, Türkiye, 12 - 14 Haziran 1991

  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Basıldığı Ülke: Türkiye