Sübstitüe İmidazo[2,1-b][1,3,4]Tiyadiazol Türevlerinin Sentezi ve Biyolojik Aktivitelerinin Araştırılması


TAHTACI H.

International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences, Ankara, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2018

  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Basıldığı Ülke: Türkiye