CFRP Kompozitlerin Delinmesinde Delme Şartlarının İlerleme Kuvveti Ve Delaminasyon Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi


YAŞAR N. , KORKMAZ M. E. , GÜNAY M.

7th International Symposium on Machining (UTIS 2016), 3 - 05 Kasım 2016