Restoran İşletmelerinde Müşteri Şikâyet Davranışlarının Analizi: Ankara İlinde Bir Araştırma


KOÇOĞLU C. M. , KIYCI Ş.

Gastronomi Kongresi, 22 - 25 Mart 2018