İlahiyat Fakültelerindeki Karma ve Ayrık Sınıf Uygulamalarının Öğrenci Motivasyonu Üzerindeki Etkileri


ÖZCAN Z. , KARACA F.

Yüksek Din Öğretimi Kongresi, 16 - 18 Kasım 2017