”Klasik Türk Şairlerinin Benzetme Dünyasında Yemen ve Aden (15-16-17.yy.)”


SAVRAN Ö., İNCE M.

I. Uluslararası Osmanlı’xxnın I. Hakimiyet Döneminde Yemen Sempozyumu, 12 - 17 Mart 2015