Devletin Güvenlik Politikalarında Siber İstihbaratın Rolü ve Önemi


Özalp A. N. , Asker A.

19. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI -AB 2017-Aksaray Üniversitesi, Aksaray, Türkiye, 8 - 10 Şubat 2017, cilt.1, no.1, ss.256-264

  • Cilt numarası: 1
  • Basıldığı Şehir: Aksaray
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.256-264

Özet

İnsan doğası gereği güven duygusunu kişisel ve çevresel anlamda hissetmesi gerekir. Yaşam alanında kendini güvende hissetmeyen insan, kendini sürekli tehdit içinde huzursuz hisseder. Endüstri devriminden bu yana yaşanan sosyal ve ekonomik gelişmeler, dünya savaşları, soğuk savaş süreçleri, küreselleşme ile gelen kapitalist yaklaşımların acımasız yüzü insan için güvenlik kavramını yeniden tanımlamıştır. Dünyaya hükmeden devletler teknolojik gelişmeleri son derece verimli kullandılar. Belirleyici olma istekleri, diğer dünya devletleri için güvenlik politikaları geliştirmelerine sebep oldu. Güvende olmanın ilk şartı haberdar olmak tezinden yola çıkılarak, edinilen bilgiler doğrultusunda tepki verebilme gücü devletlerin hayatta kalması için önemli hale geldi. İstihbarat bu noktada haber alma mekanizmasının merkezine yerleşmiştir. Değişen ve gelişen dünya düzeninde istihbaratın çeşitlenerek önem kazanması, güvenlik kavramını da desteklemiştir. Siber istihbarat da bu noktada yeni dünya düzeninin belirleyici bir argümanıdır. İlk bölümde istihbarat kavramı açıklanarak, ulusal güvenlik tanımı üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde ise siber istihbaratın rolü ve önemine değinilerek, ulusal güvenlik politikaları üzerine etkisi değerlendirilmiştir. Çalışmada genel olarak ülkemizin siber güvenlik stratejileri ile dünyadaki örnekleri karşılaştırılarak Türkiye’nin siber istihbarat çalışmalarının güvenlik politikalarına etkisi ele alınmıştır.