Bir Anıtın Enstalasyona Dönüşümü: Zonguldak Havzası Maden Şehitleri Anıtı


Creative Commons License

Oral B.

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, ss.217-233, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Basım Tarihi: 2017
  • Doi Numarası: 10.20427/turkiyat.311412
  • Dergi Adı: Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.217-233

Özet

Anıt, bir kişi veya bir olayın anısına gerçekleştirilmiş yapıt iken enstalasyon, düşünce zeminine oturan mekân, nesne ile izleyici arasında sanatçı veya sanat eleştirmeninin kurmuş olduğu ilişkiler ağını gösteren bir süreçtir. Sanat kavramı hakkında pek çok düşünür, sanatçı veya sanat eleştirmeni çeşitli görüşler ileri sürmüştür. Bu görüşler, sanat kavramının koşullar içerisinde değişkenlik gösterdiğini ve süreklilik arz ettiğini doğrular niteliktedir. Zonguldak Havzası Maden Şehitleri Anıtı geleneksel sanat tarihi kavramlarından ‘anıt’ ve postmodern sanat kavramlarından “enstalasyon”u bir süreç içinde buluşturmuştur. Bu çalışmayla bir sanat kavramını oluşturan yapıtın, başka bir sanat kavramını tanımlayan yapıta mekân ve nesneler değişmeden de karşıt anlamı ifade edebilecek şekilde nasıl dönüşebildiği ortaya konmuştur. Böylece sanat kavramının koşullar içerisinde sürekliliği ve değişkenliği somut bir örnekte tartışılabilecektir. Çalışmanın içeriğindeki anıt ve enstalasyon terimleri irdelenmiş, makaleye konu olan sanat kavramlarının belirli bir süreçte içerdiği anlamına zıt bir anlama dönüşümü ortaya konmuş, bu dönüşüm sanat kavramları üzerinden açıklanmıştır.