Characterization of the weld zone of Grade AH36 steel ship plate joined at the real marine conditions through underwater welding Gerçek deniz ortamında su altı kaynağı ile birleştirilen Grade AH36 gemi sacının kaynak bölgesinin karakterizasyonu


Creative Commons License

Çolak Z., Ayan Y. , Kahraman N.

Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, cilt.35, ss.775-785, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

  • Cilt numarası: 35
  • Basım Tarihi: 2020
  • Doi Numarası: 10.17341/gazimmfd.519055
  • Dergi Adı: Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University
  • Sayfa Sayıları: ss.775-785

Özet

Bu çalışmada, Grade AH36 gemi sacı atmosferik şartlarda ve su altında artan farklı derinliklerde (4, 8 ve 16 m) örtülü elektrodla ark kaynak yöntemi ile birleştirilmiştir. Birleştirmelerde E6013 rutil örtü tipli elektrod bantla kaplanarak kullanılmıştır. Kaynaklı numuneler ilk olarak gözle muayene edilmiş, devamında radyografik teste tabi tutulmuşlardır. Kaynaklı birleştirmelerin mekanik özelliklerini belirlemek için çentik darbe ve eğme testleri uygulanmıştır. Kaynak bölgesinde meydana gelen yapısal dönüşümleri gözlemlemek için mikroyapı çalışmaları, ayrıca kaynak bölgesinde sertlik taraması yapılmıştır. Kaynaklı numunelere yapılan tahribatsız muayene sonucunda kaynak yüzeyinde ve pasolar arasında cüruf kalıntısı, gaz boşluğu, yanma olukları, nüfuziyet azlığı gibi hatalara rastlanılmıştır. Su altında birleştirilen parçalarda derinlik farkı arttıkça kaynak metalinde oluşan kalıntı, gaz boşlukları vb. gibi hatalardan dolayı eğme testleri olumsuz sonuçlanmıştır. Çentik darbe test sonuçlarına göre, atmosferik şartlarda birleştirilen numunenin su altında farklı derinliklerde birleştirilenlere göre daha iyi tokluğa sahip oldukları görülmüştür. Yapılan sertlik testleri sonucunda, en yüksek sertlik değerleri kaynak metalinden ölçülürken onu sırasıyla ısının tesiri altında kalan bölge (ITAB) ve ana malzeme takip etmiştir. Mikroyapı incelemelerin sonucunda kaynak metalinin dentritik yapıda olduğu, ITAB’da ana malzemenin hadde yapısının bozulduğu ve bu bölgede tanelerin kısmen irileştiği görülmüştür.