Avrupalı firmaların ajans maliyetleri ve kâr dağıtım politikaları


Tekin H.

Marmara Conference on European Studies, İstanbul, Türkiye, 7 - 08 Şubat 2020, ss.96

  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.96

Özet

Bu makale, ajans maliyetlerinin ve finansal krizlerin 2001 ve 2017 arasındaki nakit temettüleri üzerindeki etkisini on sekiz Avrupa ülkesinde 5.420 örnek firmayı temsil eden 63.684 firma yılı gözlemi kullanarak, araştırmaktadır. Tobit modellerini kullanarak, bulgular yüksek bilgi asimetrisi olan daha küçük firmaların daha büyük firmalardan daha az temettü ödediğini göstermektedir. Bununla birlikte, belirsizlik ortaya çıktığında resim farklılık gösterir. Küçük şirketler 2008-2009 (KFK) küresel finansal kriz döneminde hissedarlarına daha düşük nakit para verirken, 2010-2012 Avrupa borç krizi (ABK) döneminde tam tersi geçerlidir. Bu nedenle, küçük şirketler KFK sonrasında, temettü ödemelerini sinyalleme aracı olarak kullanmaktadır. Ayrıca, küçük firmaların ajans maliyetleri yüksek ve yatırım fırsatları düşük olduğunda kar payları üzerinde önemli derecede olumsuz etkileri vardır. Genel olarak, yatırımcılar hangi firmalara yatırım yapacaklarına dair daha bilinçli ve ihtiyatlı temettü kararları almak için belirsizlikleri ve firma büyüklüğünü dikkate almalıdır.

This article investigates the impact of agency costs and financial crises on cash dividends between 2001 and 2017 by employing 63,684 firm-year observations that represent 5,420 sample firms in eighteen European countries. Using Tobit models, the findings show that smaller firms that have higher information asymmetry pay lower dividends than larger firms. However, the picture differs when uncertainty arises. While smaller firms disgorge lower cash to their shareholders in the global financial crisis 2008-2009 (GFC) period, it is vice versa in time of the European debt crisis (EDC) 2010-2012. Hence, small firms use dividend payments as a signaling device in the aftermath of the GFC. Besides, small firms have a significantly negative impact on dividends when the agency costs are high, and investment opportunities are low. Overall, investors should consider uncertainties and firm size to make more informed and prudent dividend decisions regarding which firms to invest in.