PLC ile SCADA Üzerinden Akım Tabanlı Makina Durum İzlemesi ve Arıza Teşhisi


Creative Commons License

YILMAZ M. , Düğenci M. , Çayır E.

6th International Advanced Technologies Symposium (IATS’11), Elazığ, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2011, ss.245-250

  • Basıldığı Şehir: Elazığ
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.245-250

Özet

Endüstride kullanılan makinalar çalışmalarını sürekli ve istenilen performansı gösterecek şekilde gerçekleştirmek zorundadır. Üretim hattında en basit bir makinada meydana gelebilecek çok küçük bir arıza bile bütün sistemin durmasına yol açabilir. Beklenmedik arızaların, umulmadık zamanlarda meydana gelmesini önlemek için bakım sisteminin çok iyi organize edilmesi ve işletilmesi gerekmektedir. Bakım, makinaların sağlıklı çalışması ve iş akışının aksamaması için yapılması gereken en önemli faaliyetlerden biridir [1]. Herhangi bir endüstriyel teşebbüste daima bir bakım fonksiyonu vardır. Bazı hallerde bakım işlerini yürütmek üzere belirlenmiş ayrı bir bölüm olmayabilir. Fakat üretim sağlanabilmesi için mutlaka bir bakım fonksiyonu işletmede bulunmalıdır [2].  Makinaların, endüstride üretim sürecinin her alanında aktif olarak kullanılması, bakım faaliyetlerini zorunlu hale getirmiştir. Bakım faaliyeti, sistemlerin fonksiyonlarını en iyi performansla sürdürmeleri için işletmedeki bütün bölümlerin birlikte gerçekleştirdiği sistemli bir harekettir [3].

The machines used in industry have maintained their desired performance constantly. Even a little breakdown in a machine might lead the whole system to stop. In order to prevent unexpected breakdowns in unexpected times, maintenance system needs to be organized well. In this study, using of available automation system with the predictive system which is the most appropriate system four today’s business conditions  and doing  predictive by using electrical data gathered from the field will be explained.   In the experimental study held in KARDEMIR INC. field, OP-2 ventilator used for ash pouring in energy facility was chosen as a sample and analysis has been conducted through the data gathered from SCADA.