SALDIRGAN DAVRANIŞLARIN OKUL EKOSİSTEMİNE ETKİLERİ VE OKUL SOSYAL HİZMETİ UYGULAMALARININ GEREKLİLİĞİ


Sağlık G. N. , Ersoy A. F.

2. INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON INTERDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCHES, Ankara, Türkiye, 4 - 05 Temmuz 2020, ss.290-299

  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.290-299

Özet

Saldırganlık, fiziksel ya da sözlü olabilen, amacına ulaşan ya da ulaşamayan, kasıtlı zarar ya da acı vermeye yönelik davranışlardır. Farklı kuramlar tarafından açıklanan saldırganlık kavramı, zaman zaman bireysel ya da biyolojik faktörlerle tanımlanıyor olmasına karşın; günümüz araştırmalarına bakıldığında saldırganlık üzerindeki çevre etkisine dikkat çekildiği görülmektedir. Saldırganlık eğilimi ya da saldırgan davranışlar üzerinde duygusal, kültürel faktörler; cinsiyet faktörü, aile yaşantısı, okul hayatı ve sosyal medya gibi pek çok faktörün etkili olduğu düşünülmektedir. Okul çağına gelmiş çocuklar ve ergenlerin zamanlarının çoğunu okulda geçirdikleri göz önüne alındığında okul, çocukların ve ergenlerin sosyalleşmesinde oldukça önemli bir etkiye sahiptir. Çoğu zaman dışa dönük davranış problemleri kapsamında ele alınan saldırganlık, okul ortamında meslek elemanları tarafından kontrol altına alınmadığında saldırgan davranışlar sergileyen öğrencilerin ve saldırgan davranışlara maruz kalan öğrencilerin, akademik başarılarını, sosyal yaşamlarını ve kişilik gelişimlerini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bu çalışmanın amacı, saldırganlık davranışının ve saldırgan davranışı etkileyen faktörlerin tanımlanması; öğrencilerin akademik başarılarının artırılması ve kişilik gelişimleri ile sosyalleşme süreçlerinin sağlıklı tamamlanabilmesi için okul sosyal hizmet uygulamalarının gerekliliğinin anlaşılmasına yardımcı olarak literatüre katkıda bulunmaktır.   

Aggression is behavior that may be physical or verbal, that achieves or fails to achieve its purpose, which is intended to cause intentional harm or pain. Although the concept of aggression described by different theories is defined from time to time by individual or biological factors, today's research shows that the environmental impact on aggression is noted. Many factors such as emotional, cultural factors, gender, family life, school life, and social media are thought to affect the tendency of aggression or aggressive behavior. Given that school-aged children and adolescents spend most of their time in school, the school has a very significant impact on the socialization of children and adolescents. Aggression, which is often dealt with within the context of outward behavior problems, can negatively affect the academic success, social life, and personality development of the students who exhibit aggressive behavior when not controlled by the professionals in the school environment and the students who are exposed to aggressive behavior. This study aims to contribute to the literature by helping to identify the factors affecting aggressive behavior and aggressive behavior; to improve students ' academic achievement and to understand the need for school social work practices to complete their personality development and socialization processes healthily.