el-En’âm 6/103. Âyet Bağlamında Ru’yetullah Meselesi


Karatay Y.

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.4, ss.161-181, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 4 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2017
  • Dergi Adı: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.161-181

Özet

İslâm âlimleri tarih boyunca karşılaştıkları farklı meselelerin çözümünde öncelikle Kur’ân’ı referans almıştır. Ayetlerin delil olarak kullanılmasıyla bazı meselelerin çözümünde ittifak sağlansa da bazıları hala tartışma konusu olmuş, âlimler tarafından ittifak sağlanamamıştır. Allah’ın ahirette müminler tarafından görülmesi/ru’yetullah meselesi de ittifakın sağlanamadığı bu tartışmalardan biridir. Kimileri Allah’ın görülmesinin bir cisim olması halinde mümkün olacağını ve bunun da imkânsız olduğunu savunarak Allah’ın hem dünyada hem de ahirette asla görülemeyeceğini iddia eder. Kimileri de Allah’ın cisim olmaksızın ve insanın mahiyetini bilemeyeceği bir şekilde görünmesinin mümkün olduğu tezini savunur. Her iki grup da bu meselede aynı ayetleri delil olarak kullanır fakat ulaşmış oldukları sonuçlar birbirinin tam zıddıdır. Biz de bu çalışmanın, bazı müfessirlerin ru’yetullah meselesinde delil gösterilen ayetlerden el-En’âm 6/103. ayeti Allah’ın görülüp görülemeyeceği meselesi ile ilişkilendirmelerini inceleyecek ve bu meselede ulaşmış oldukları sonuçları aktararak değerlendirmeye çalışacağız. Meseleye tefsir ilmi perspektiften bakmak adına da sadece otorite ve temsil gücü yüksek müfessirlerin eserlerinden faydalanacağız.