Cumhuriyet Dönemi’xxnde Yapılan İnkılâbların Hat Sanatına ve Hattatlara olan Etkisi


DEVECİ U.

1. uluslararası kongre, 23 - 25 Kasım 2018