Camaltı Resim Sanatında Şahmaran Motifinin Çağdaş Yorumları


SOYSALDI A., KILIÇ BÜLBÜL S.

Yörük Yaşamı Kültürü ve Uluslararası Geleneksel Türk Sanatları Sempozyumu, 9 - 11 Kasım 2017