YEREL HALKIN İNANÇ TURİZMİNE YÖNELİK BAKIŞ AÇILARININ DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ


KOÇOĞLU C. M. , BAKKALOĞLU F., ACAR A.

2. ULUSLARARASI SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM KONGRESİ, 20 - 22 Eylül 2018