Östemperlenmi̇ş küresel grafi̇tli̇ dökme demi̇ri̇n abrasi̇v aşinma davranişina östemperleme i̇şlemi̇nde soǧutmanin etki̇si̇


Creative Commons License

Çetin M.

Journal Of The Faculty Of Engineering And Architecture Of Gazi University, cilt.21, ss.359-366, 2006 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

  • Cilt numarası: 21 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2006
  • Dergi Adı: Journal Of The Faculty Of Engineering And Architecture Of Gazi University
  • Sayfa Sayıları: ss.359-366

Özet

Bu çalışmada, matris yapısının küresel grafitli dökme demirin (KGDD) aşınma davranışına, aşınma sırasında oluşan sürtünme katsayısına ve pim sıcaklığına etkisi araştırılmıştır. Aşınma testleri disk üzerinde pim türü cihazda, 1 m s-1 kayma hızında, 20, 40 ve 60 N yük ve 3,6 km kayma mesafesinde, normal atmosfer şartlarında ve oda sıcaklığında gerçekleştirilmiştir. Aşınma yüzeyleri tarama elektron mikroskobu (SEM) ile incelenmiştir. Uygulanan yükün artmasına bağlı olarak döküm durumu ferritik KGDD’in aşınma hızı artarken, döküm durumu perlitik KGDD numunenin aşınma hızı azalmaktadır. Testler, döküm durumu perlitik KGDD’nin sürtünme katsayısı ve sürtünme sıcaklığının, döküm durumu ferritik KGDD’den daha yüksek olduğunu göstermiştir. Deneysel sonuçlar, döküm durumu perlitik ve ferritik KGDD’lerin sürtünme katsayısının azalmasıyla, sürtünme sıcaklığının arttığını ortaya koymaktadır

In this study, the effect of the matrix structure on the dry sliding wear behaviour, friction coefficient and pin temperature of ductile irons was investigated. Wear tests were carried out at normal atmospheric conditions and room temperature on a pin on disc type tester at constant sliding speed (1ms-1) and sliding distance (3.6 km) under various sliding loads in a range of 20 to 60 N. The worn surfaces were examined by scanning electron microscopy (SEM). Wear rate of as-cast ferritic ductile irons increased with increasing test load, whilst that of as-cast pearlitic irons decreased. Tests revealed that, as-cast pearlitic ductile iron exhibited higher friction coefficient and friction temperature than as-cast ferritic ductile iron. The experimental results showed that the friction temperature increased with decreasing the friction coefficient of as-cast ferritic and pearlitic ductile irons.